Äldre pappa = ökad schizofrenirisk

Ju äldre pappa, desto större risk att barnet utvecklar schizofreni.

Ju äldre pappa, desto större risk att barnet utvecklar schizofreni.

Hög ålder hos pappan står för 15,5 procent av schizofrenifallen i befolkningen.
Det visar en studie där forskare dels har tittat på 754 330 svenskar födda mellan 1973 och 1980 och noterat åldern på de nyfödda barnens föräldrar, dels granskat statistik över 639 personer som under perioden 1989 till 2001 vårdades på sjukhus med diagnosen schizofreni eller annan icke-affektiv psykos.
Med hög ålder räknas allt över 30-strecket, med en stadig riskökning i takt med ökad ålder.
– Det är verkligen ingen liten bagatell eller någon kuriositet som vi har hittat, utan ett reellt samband. I ett befolkningsperspektiv ger hög ålder hos pappan ett substantiellt bidrag till antalet fall av ny schizofreni, säger Finn Rasmussen, överläkare och docent vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet samt den ledande forskaren bakom studien, till TT.
Finn Rasmussen poängterar dock att det handlar om risker i en befolkning:
– På individnivå kan man inte säga någonting om riskerna.
Studien har presenterats på medicintidskriften British Medical Journals hemsida.

Källa: SvD:s internetupplaga/TT