Adam Tensta är Vi Föräldrars krönikör. Du kan läsa hans texter i varje nummer av tidningen Vi Föräldrar. 

När vi män pratar om att föda barn, pratar vi om att vi är lyckligt lottade som inte behöver gå igenom en ­utdragen graviditet och en smärtsam förlossning. Vi kan såklart aldrig veta hur smärtsamt det är, men vi försöker relatera genom att rangordna dom mest smärt­samma saker som vi själva upplevt. Någon har brutit benet, någon har blivit av med ett ledband i knät, de allra flesta har blivit sparkade på pungen. Det är nog säkert att säga att de allra flesta av oss män relaterar händelsen att föda barn till upplevelser av direkt smärta. Hur ont gör det, hur kan man hjälpa sin partner att för­bereda sig inför smärtan? Och hur kan man lindra smärtan när den väl är där? Att ­en förlossning helt enkelt = smärta. Under de senaste veckorna har jag kommit underfund med att det perspektivet är enkel­spårigt. Det märks att det finns en ­kunskapslucka här.

Jag har aldrig pratat med andra män om vad som händer efter förlossningen och traumat som det faktiskt kan vara. Ett trauma som kan behöva ­behandlas i efterhand, både fysiskt och psykiskt. Medan män tänker på smärta som ett tillfälligt och nödvändigt ont under själva förlossningen, går tusentals kvinnor runt med men efter förlossningar i flera år efter födseln. ­Kvinnor som förlorat känsel, kvinnor som förlorat förmågan att hålla tätt, som inte kan uträtta sina behov utan assistans, ­kvinnor vars sexliv blivit icke-existerande till följd av förlossningstraumat.

I Sverige har vi stor tillit till sjukvården, vi förlitar oss på att eventuella komplika­tioner tas hand om. Kanske är det därför ­denna problematik inte har diskuterats tillräckligt och att vi män knappt har den på radarn. Det är många av oss som helt enkelt inte vet hur det egentligen ligger till. Vi tror att förlossningskomplikationer bara hör till länder där sjukvården är bristfällig, och att vi i Sverige är skonade från dem. Men så är det knappast.

Varje år drabbas långt över 3 000 kvinnor i Sverige av den allvarligaste bristningen vid förlossningar, den där inte bara mellan­gården spricker, utan även slutmuskeln i ­ändtarmen. Men det är bara de som ­upptäcks och registreras. Enligt Statens beredning för medicinsk och social ­utvärdering, SBU, finns ett stort mörkertal av allvarliga förlossningsskador som missas till följd av bristfälliga undersöknings­metoder. Dessutom finns kunskapsluckor vad gäller bristningar av grad 1, 2, 3 och 4.

Mycket talar för att det i Sverige missas lika många allvarliga förlossningsskador som det registreras – 3000 stycken. ­Skrämmande siffror.

Det går tydligt att se att det har ­funnits en apati från svenska ­myndigheter och bristfälliga rutiner inom sjukvården. Detta är ett problem som kräver massiva insatser. Kvinnor ska inte behöva kräva att bli undersökta ordentligt efter en förlossning, det borde vara en ­självklarhet.

Jag pratar med Jenny om det, hon ­skickar mig artiklar som hon tycker är läsvärda. Vi har båda läst igenom ­förlossningsjournalen som vi fick på BB och reflekterat över den. Jag känner av hennes oro och den har blivit min oro också. Det är tydligt att vi båda är påverkade av den ­traumatiska förlossningen och av vetskapen om bristerna inom svensk förlossningsvård.

Vi är båda osäkra på om vi vill göra det här igen, trots att det just nu verkar ha gått bra i vårt fall. Valma är inte märkbart påverkad av den sista delen av förlossningen då hon, på grund av sviktande värden, fick tas ut med hjälp av en sugklocka. Hennes andnings­svårigheter var tillfälliga, och hon fick träffa Jenny igen, när hon kom tillbaka efter en lång operation, till följd av just förlossningsskador.