Barnen vill inte vara hos pappa

Barnen vill inte vara hos sin pappa

Fråga

Jag och min före detta man har tre barn och vi skilde oss av flera skäl, bland annat på grund av att han misshandlade mig. Sedan vi separerade har jag strävat efter att skaffa ett eget, tryggt liv.
Jag arbetar och barnen går i förskola och i skola.Barnens pappa vill ha de båda yngsta barnen varannan vecka och vi har gemensam vårdnad. Den äldsta vill han över huvud taget inte träffa.
De yngsta vantrivs hos pappan och hans nya sambo. De har rymt hem till mig, ringer storgråtande i smyg och mår mycket, mycket dåligt. När dagen då byte till pappan ska ske närmar sig, märks det att barnen ”går in” i sig själva och är ledsna. Pappan och hans advokat har nekat mig all form av kontakt med barnen under pappans vecka, och vi har varit uppe i familjerätten med detta. Det är bestämt att jag måste kontakta pappan eller socialjouren om barnen rymmer hem till mig. Enligt pappans advokat får jag inte heller gå till skolan eller dagis och trösta barnen, trots att de ringer och storgråter. Varje gång jag gör detta, ska jag få böta 5 000 kronor. Barnen får inte heller ringa mig från sin pappa, trots att jag köpt dem mobiltelefoner och betalar deras räkningar.
Vi mår alla mycket dåligt av detta. Jag har försökt skaffa en egen, trygg tillvaro åt mig och barnen och vill inget hellre än att det ska fungera friktionsfritt mellan oss. Jag känner mig ständigt hotad. Han har vid två tillfällen ”lurpassat” på mig och misshandlat mig. Barnen och jag känner oss otrygga, och har skaffat nya lås hemma.
Vad kan jag göra? Har barn ingen rätt i samhället? Känslan att tvingas lämna dem varannan vecka, trots att de gråter och skriker, är obeskrivlig.
Vi orkar snart inte längre. Jag har låg lön och som ensamstående har jag inte råd med dyra advokatkostnader, men som mamma går jag snart sönder.

3-barnsmamman

Svar

Det är allvarligt om barnen kommer i kläm i umgänget mellan er föräldrar. Hänsyn till barnens bästa ska alltid vara det bestämmande för varje situation. Dessutom ska barnets egna önskemål vägas in.
Det är självklart att du ska söka hjälp i detta ärende. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag, det vill säga beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.
För att få rättshjälp kan du vända dig till en advokatbyrå eller en annan juridisk byrå. Den du vänder dig till hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Har du frågor om rättshjälp kan du också vända dig till rättshjälpsmyndigheten på tel 060-13 46 10.

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!