Vilka rättigheter har jag som sambo?


Vilka rättigheter har jag som sambo?

Fråga

Jag heter Anna och är 34 år. Min sambo och jag fick barn för sex veckor sedan. Vi köpte hus i våras. Sanningen är att han köpte huset, jag finns inte med på ett enda papper på grund av att jag har en skuld hos kronofogden plus att jag är arbetssökande! Detta maler i mitt huvud varje dag. Tänk om han skulle be mej gå? Var ska jag ta vägen då? Finns det inget man kan göra för att jag skall få en trygghet?

Anna

Svar

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett
parförhållande gäller sambolagen vid en eventuell separation.
Sambolagens syfte är just att reglera en sådan situation som du
befinner dig i. I ert fall alltså att ni har köpt ett hus men endast
din sambo står som lagfaren ägare på huset och har banklån med huset
som säkerhet.
Vid en separation eller dödsfall ska bostad och bohag som har köpts för
att användas gemensamt bodelas inom ett år efter separationen. Med
bodelning menas att nettovärdet delas lika. Det finns en rad
detaljregler förutom ovan nämnda huvudregel.

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!