Vi vill adoptera!

Vi vill adoptera!

Fråga

Min sambo och jag har försökt få ett andra barn i många år, utan att lyckas. Nu hoppas vi i stället kunna adoptera.

Vilka turer är det är i adoptionsprocessen? Måste man vara gift för att kunna adoptera? Vi är inte gifta, men kan absolut tänka oss att göra det om det är ett krav.
Kan vi gifta oss borgerligt?

Micke

Svar

Att adoptera kan ta lång tid, även om adoptionsköerna inte längre är långa. En adoption består av flera steg, som tar tid såsom en ansökan till tingsrätten, en hemutredningen, upprättande av adoptionsdokument, deltagande i kurs om adoptionsbarn. 
Vidare ska man kontakta och bestämma vilken/vilka adoptionsorganisationer man vill ta hjälp av. Det finns fem adoptionsorganisationer med inriktning på olika länder.

En hemutredning innebär att adoptivföräldrarna ska godkännas som lämpliga föräldrar av socialnämnden i den kommun man bor i. 

Att gifta sig är ett måste om ett par vill adoptera tillsammans. Det är ett krav i adoptionsländerna. Att gifta sig borgerligt går bra.
Bidrag lämnas till adoptivföräldrars kostnader vid adoption av utländska barn. Efter ansökan betalar försäkringskassan ett bidrag på 40 000 kr per adoptivbarn.

Mer information om adoptionsprocessen hittar du på MIA:s hemsida (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor), http://nia.se
Där finns information om internationella adoptioner. Där finns bland annat en handbok som innehåller råd och rekommendationer som bygger på  erfarenhet och kunskap om utländska adoptivbarns behov både som små och som vuxna.
Där hittar du också mer information om de olika adoptionsorganisationerna.

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!