Vart femte barn i EU fattigt

- och barnfattigdomen verkar ha ökat  i länder som Sverige och Finland, enligt en rapport från EU-kommissionen.

År 2006 levde omkring 19 miljoner barn inom EU i, eller på gränsen till, fattigdom, enligt EU-kommissionens årliga genomgång av de sociala livsvillkoren i EU-länderna.

Omkring 15 procent av barnen i Sverige beräknades leva i risk för fattigdom år 2006. 1998 var motsvarande siffra 11,3 procent.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga

Läs mer på SvD:s hemsida