Varför hade jag tre moderkakor?


Varför hade jag tre moderkakor?

Fråga

När jag födde min dotter sa de att jag hade tre placentor (därav två biplacentor). Hur kommer det sig? Har det någon betydelse?
Jag glömde att fråga, det var inte något jag tänkte på just vid tillfället.
Jag fick heller aldrig gå igenom förlossningen med min barnmorska efteråt.

Fia

Svar

Moderkakan, den så kallade placentan, kan se ut på många olika sätt. Oftast är den rund, men den kan också vara exempelvis hästskoformad. Livmoderns form och läge kan påverka placentans utseende.
Mindre placentadelar som endast sitter ihop med den större delen av moderkakan med tunna blodkärl brukar benämnas biplacenta. Man tror att dessa bildas genom en oregelbunden utveckling av moderkakans två olika ”lager” eller är ett resultat av så kallad placentainfarkt. Detta är dock inget som påverkar graviditeten negativt.
Marie Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!