Varför föder jag för tidigt?


Varför föder jag för tidigt?

Fråga

Jag och min man har två söner med cirka 19 månaders mellanrum. Jag skulle gärna vilja ha ett barn till, medan min man tycker att vi ska vara nöjda med att ha två friska barn.
Problemet är nämligen att de båda är födda i vecka 31+3. Varför vet vi inte. Både jag och barnen har varit fullt friska, även om pojkarna givetvis har legat i kuvös en tid.
Jag fick Bricanyl i dropp för att fördröja förlossningarna, så att jag skulle hinna få cortisonsprutor för att påskynda lungutvecklingen hos barnen.
Finns det något sätt man kan förebygga en tidig förlossning på?
Min mvc-barnmorska säger att det inte finns, men andra jag träffat säger det motsatta.

Mamman

Svar

Det är inte lätt att svara på frågan varför vissa kvinnor föder för tidigt. Att försöka förebygga och hindra för tidiga förlossningar är ett av de stora problemen inom den moderna förlossningsvården.
Mekanismerna som orsakar den för tidiga förlossningsstarten är inte helt utforskade ännu. Man vet att det i vissa fall kan handla om en infektion, men det förklarar bara cirka en tredjedel av de för tidiga förlossningsstarterna.
Om man råkat ut för en för tidig förlossning, så kallad prematur förlossning, brukar man kontrolleras på specialistmödravård och gå på regelbundna läkarkontroller under den nästkommande graviditeten.
Det man då framför allt kan kontrollera är att man inte har tecken på infektion i livmodertappen eller i urinen. Får man en urinvägsinfektion eller liknande, kan man då tidigt sätta in behandling.
Tyvärr är det dock så att man inte helt kan ”behandla bort” risken att återigen föda för tidigt – men det finns goda möjligheter att upptäcka en hotande för tidig förlossning tidigare, så att nödvändig behandling kan sättas in i ett tidigt skede.
De värkhämmande mediciner som finns idag kan skjuta upp en för tidig förlossning men oftast inte stoppa den helt. Men det pågar mycket forskning för att försöka lösa detta problem, så att vi i framtiden kanske kan få mediciner som hjälper.

Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!