Varför leker hon helst med äldre barn?

Varför leker hon helst med äldre barn?

Fråga

Jag har en 4-årig dotter som tycker om att leka med äldre barn (4–5 år äldre). Kan detta påverka henne negativt? Vilka för- och nackdelar kan det ha att ofta leka med äldre barn?

Mimi

Svar

Det här med vilka människor våra barn tycker om att leka med har alltid intresserat mig. Om vi ser på vad barns lek betyder, tror jag att vi hittar en del av förklaringen. Lek är att utvecklas. I leken utmanar vi oss själva och lär oss massor om livet och om relationer. Vi bearbetar svårigheter, rädslor och upplevelser. Vi använder oss av all den fantasi vi har och prövar det som är både förbjudet och tillåtet. Kort sagt, att leka är livsviktigt för våra barn och förbereder dem för vuxenlivet.

Lek är ett sätt att lära sig. Om vi ska lära oss något nytt får det inte vara för lätt. Vi måste bli utmanade i vårt lärande och i vår lek för att komma vidare i vår utveckling. Där tror jag att en del av svaret på din fråga om din dotter finns. Vi utvecklas av olika saker i våra lekar. Om de äldre barnen dessutom låter henne vara med och leka, kan hon inte ha det bättre.

Malin Alfvén, barn- och föräldrapsykolog