Vårdnadsbidrag populärt

- särskilt bland småbarnsfamiljer med låga inkomster.

– särskilt bland småbarnsfamiljer med låga inkomster.

Närmare 20 procent av småbarnsföräldrarna kan tänka sig att använda vårdnadsbidrag, viasr en rikstäckande SCB-undersökning som SVT:s Rapport har beställt.
Allra populärast är vårdnadsbidraget bland hushåll med lägre inkomst än 150 000 kronor per år.
Bland hushåll med inkomster på mer än 296 000 kronor uppger 14 procent att de vill stanna hemma med vårdnadsbidrag.
I undersökningen deltog 1 825 vårdnadshavare med barn under tre år.

Källa: SVT:s hemsida