Varannan 10–12-åring får klara sig själv

Många skolbarn får klara sig själva när skolan är slut.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda någon form av skolbarnomsorg till alla 10–12-åringar som har föräldrar som arbetar eller studerar. Men de flesta barn i den åldern har slutat i fritidshem, och någon annan verksamhet finns oftast inte.

Enligt skollagen är så kallat öppet fritidshem ett alternativ till barn i dessa åldrar, men det finns bara i 70 i landets 290 kommuner.

Över hälften av alla barn mellan 10 och 12 år får därmed klara sig själva efter skoldagens slut – något som många föräldrar är missnöjda med, enligt en enkät som Skolverket har genomfört.

För barn mellan 10 och 12 år efterfrågas totalt minst 14 000 platser i skolbarnomsorg.

Bland barn mellan 6 och 9 år har tre fjärdedelar tillgång till skolbarnomsorg. De som inte har det har oftast någon förälder hemma när de inte är i skolan.

Läs mer på Skolverkets hemsida