Vad händer om jag dör?

Ensam vårdnad – vad händer om jag dör?

Fråga

Jag har funderingar kring om något skulle hända mig. Jag har ensam vårdnad om vår pojke som är 1,5 år. Pappan har en partner som han bor ihop med och de har en gemensam son. Han kommer hit någon timme ibland och träffar oss, men vår son känner inte sin far.
Jag vill att de ska lära känna varandra, men besöken är helt på pappans villkor.

Jag vill absolut inte att sonen ska bo hos dem om jag skulle bli sjuk eller omkomma före min sons 18-års dag. Kan jag skriva testamente? Kan hans gudföräldrar ta över? Han känner dem mycket väl och stortrivs hos dem, han har sovit över där flera gånger och jag skulle verkligen känna mig trygg om jag visste att han får bo där om det händer något.

Orolig

Svar

Det finns inget sätt att juridisk säkra vem som ska ha vårdnaden om ditt barn, om du omkommer eller av någon annan anledning inte längre kan ta hand om ditt barn innan barnet fyllt 18 år. Däremot kan du påverka socialtjänstens bedömning om vem som ska vara vårdnadshavare i ditt ställe genom att skriva en så kallad viljeyttring.
I en viljeyttring ska du förklara ingående varför barnets gudföräldrar är lämpligast att vara vårdnadshavare. Du bör också förklara varför du inte anser att barnets far är lämplig.
Barnets bästa står alltid i fokus. Ju äldre barnet är desto större betydelse har barnets egen vilja vid bedömningen om vem som ska vara vårdnadshavare.

Förvara viljeyttringen säkert och lämna en kopia till gudföräldrarna och eventuellt en till socialtjänsten.

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!