Varför pratar inte min 2-åring än?

Varför pratar inte min 2-åring än?

Fråga

Min snart 2-åriga son pratar inte. Han sa ord vid 10 månaders ålder, men nu verkar han inte intresserad. Även personalen på förskolan är orolig eftersom han också är ointresserad av att leka med sina kamrater där.

Jag försöker få honom intresserad av att prata och härma ord, men han vill inte. Det enda som funkar är musik med då härmar han bara tonlägen, inte ord. Hur kan jag främja hans tal – och när anses ett barns talutveckling vara sen, vid 2 eller 3 års ålder?

Anonym

Svar

Du undrar när man kan säga att ett barn är försenat i sin tal- och språkutveckling, men det går tyvärr inte att svara enkelt på, det beror på vad barnet gör och inte gör.

Generellt gäller att när man är mellan 1,5 och 2 år ska man klara att benämna enkla föremål och nu ska även ordförrådet växa. Man brukar säga att en 2-åring ska använda två- eller treordsmeningar och förstå enkla uppmaningar.

Om barnet tystnar, inte utökar sitt ordförråd eller inte klarar att sätta ihop två ord till meningar ska man söka logoped.

Utifrån den korta beskrivningen av din son så rekommenderar jag dig att be bvc-läkaren träffa honom och skriva en remiss till närmaste logopedmottagning så att de får göra en grundligare bedömning.

Kerstin Thuresson, logoped