Rätt och fel – barns samvete växer fram med tiden

Som förälder vill man att ens barn själv ska känna vad som är rätt och fel. Men barns insikter om etik och moral är något som kräver vägledning och växer fram med tiden.

1-åringen: Kollar in föräldrarnas reaktioner och läser ansiktsuttryck för bekräftelse på sitt agerande. Det lyssnar till tonfall, och ett bestämt sådant gör barnet extra uppmärksamt. Men 1-åringen behöver handgriplig ledning, det räcker inte med att säga ”släpp vovvens öra”, man måste också ta bort barnets hand från djuret.

2-åringen: Förstår tillsägelser, men för långa meningar förvirrar barnet och budskapet drunknar i ordflödet. 2-åringen behöver inte titta i ansiktet för att uppfatta vad som sägs, men behöver oftast handgriplig hjälp för att reda ut situationer. Slåss barn i sandlådan behöver man både lyfta bort dem från varandra och prata med dem.

3-åringen: Pratar en hel del och har ett gott passivt ordförråd. Det förstår därmed ganska mycket och kan själva utrycka sig någorlunda bra. Vid den här tiden är det dags att lära barnet säga förlåt. Förmågan att be om ursäkt kan dock grundläggas tidigare genom att man som förälder föregår med gott exempel och säger förlåt när vi felar.
3-åringen vet att man inte ska slå andra, men gör det ändå ibland. Impulser styr mycket av deras handlade. Finns det en docka och två barn, kan önskan att själv få dockan ta överhanden och då kan kompisen få sig ett tjuvnyp. Barnet är för litet för att i den stunden inse att mamma eller pappa kommer att bli arg.

4-åringen: Har ofta starka moraliska åsikter. De är helt på det klara med vem på dagis som är dum eller puttas. Och de talar gärna om det. Särskilt flickor har en tendens att vara noga med rätt och fel, eftersom de generellt är mer intresserade av relationer än pojkar.
4-åringar kan reda ut en del konflikter själva, men ofta behövs vuxenhjälp.

5-åringen: Värderar rättvisa högt – särskilt om de själva blir förfördelade. Som förälder bör man försöka vara så rättvis som möjligt. 5-åringen har djupa insikter om hur man bör vara. De kan ha bästisar och kan också förklara varför de tycker extra mycket om en kompis. Snäll tycker de flesta är den viktigaste egenskapen hos en vän liksom att de är hjälpsamma och ställer upp. 5-åringar kan reda upp de flesta situationer som uppstår med kompisar utan vuxenhjälp.

6-åringen: När skolan börjar blir läraren förebild för många. Tidigare har föräldrarnas och hemmets normer gällt, nu är det skolans som gäller. 6-åringen kan vara mycket sträng i sin moraluppfattning och ha starka åsikter om hur andra beter sig, både barn och vuxna. De kan reda ut kompiskonflikter själva. De vet vad som är rätt och fel, inte bara därför att vuxna talat om det utan för att de känner det själva inombords.

Källa: Elisabeth Cleve, barnpsykolog