1-åringar kan förutse andras handlingar

Svensk forskning förändrar synen på hur social kommunikation utvecklas.

Att kunna förstå andra människors handlingar är grundläggande för en människas sociala utveckling. Förståelsen gör det bland annat möjligt att känna empati, samordna egna handlingar med andras, lära sig nya handlingar från andra och förstå andras motiv och syften.

Enligt modern forskning är det hjärnans system av så kallade spegelneuron som utgör grunden för vår förmåga att förstå andras handlingar. Spegelneuron är aktiva på samma sätt när individen ser någon utföra en handling som när individen själv utför den, har det visat sig, och dessa rön styrks nu av ny, svensk forskning.

Forskare från Uppsala universitet har låtit sex månader gamla barn, ett år gamla barn och vuxna titta på en video där en hand flyttar en boll till en korg. De vuxna och ettåringarna tittade på korgen redan innan bollen hade hinnit fram – de kunde med andra ord förutse att personen hade för avsikt att lägga bollen i korgen.

Studien anses få viktiga konsekvenser för vår förståelse av hur sådant som social kommunikation, imitation, språk och förståelse av andras känslor utvecklas. Den har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

Källa: DN, pressmeddelande får Uppsala universitet