Trivs mitt barn inte på dagis?


Trivs mitt barn inte på dagis?

Fråga

Jag har två barn, varav det äldsta går på dagis. Av och till har det varit lite gnäll när vi lämnat. Ibland är hon jätteledsen och vill inte att jag ska gå. Andra gånger lommar hon i väg, men ser uppgiven ut.
När jag hämtar blir hon alltid jätteglad. Dock vill hon inte alltid gå hem, utan vill att jag ska vara med henne och leka. Ibland står jag i smyg och iakttar henne innan jag ropar ”hej”. Hon ser inte ut att må dåligt.
En av fröknarna sa under utvecklingssamtalet att min dotter är försiktig, blyg och leker mycket själv. Hemma stojar hon och är rätt högljudd. Min analys är att hon lever ut hemma det hon inte vågar på dagis.
Jag är orolig att hon inte trivs.
Varför blir hon så ledsen när jag lämnar henne?

Orolig mamma

Svar

Din analys att din dotter lever ut hemma vad hon inte vågar i förskolan tror jag är alldeles riktig. Så här gör många barn, men särskilt de som är lite blyga och försiktiga.
De lite blygare barnen samlar på intryck och erfarenhet från förskolan som de sedan tar med sig hem och använder sig av hemma (och under resten av livet för den delen). De försiktiga barnen uppfattar ju mycket mer vad som händer runt omkring dem, än de barn som kastar sig in i händelsernas mitt.
Många barn av din dotters ”sort” tycker också att det är svårt med övergångar, till exempel just övergången mellan hemmet och förskolan. Det betyder inte att de inte trivs, det betyder att de intar en avvaktande hållning till det ”nya” stället, ett ställe där mamma eller pappa inte finns.
Varje dag är ny för ett så litet barn som din dotter och därför reagerar hon inte lika varje dag. Säkert kommer hon också att reagera starkare på övergångar under vissa perioder. Att vara ensam i ett rum, att gå till och vara hos en kompis, att gå mellan vakenhet och sömn är exempel på andra övergångar i små barns liv.
Men det är klart att hennes ledsenhet också kan bero på att hon inte trivs i förskolan, som du skriver. Men eftersom hon alltid är glad då du kommer och gärna vill att du stannar kvar och leker och dessutom fungerar bra hemma, så är det troligaste att det är just övergången det handlar om, tänker jag.

Malin Alfvén

Ställ en fråga


Klicka här!