Tänk om min son far illa hos sin pappa?

Tänk om min son far illa hos sin pappa?

Fråga

Jag är väldigt orolig för min sons välmående när han är hos sin far. Vi träffades 2001 och jag blev gravid fort. Pappan har under hela relationen misshandlat mig psykiskt och de gånger jag har gått ifrån honom har han blivit hotfull och förolämpat mig grovt.

Han har suttit inne för misshandel av andra, och jag har polisanmält honom de gånger han hotat mig.

2005 gick jag ifrån honom sista gången, och sedan dess har vi varit hos tingsrätten. Jag fick ner umgänget med två dagar, nu är det tisdag–söndag hos pappan varannan vecka, något som han höll fram tills för cirka ett år sedan.

Nu är vår son hos sin pappa en gång i månaden. Mitt ex har ingen som helst ordning på sin tillvaro ens när vår son är där. Det är frukost klockan 11 (pizza), ingen tandborstning, smutsiga kläder, han får sova direkt på madrassen – jag kan fortsätta i en evighet.

Jag är orolig, dock mindre nu än när han var 3 år, för nu kan han prata om vad han känner. Men det är hans pappa och man skyddar sina föräldrar.

Är jag ”bara” orolig för att det inte är som jag har det hemma när sonen är hos sin pappa? Har jag rätt att kritisera pappans sätt mot vår son?

Jag har tidigare varit i kontakt med familjerätten, det sociala, barn- och familjestöd, kvinnojouren och BUP utan att få någon hjälp i just detta med sonens välmående och vad jag kan göra för att han ska må så bra som möjligt med att ha två boenden.

Vi har gemensam vårdnad.

Humlan

Svar

Som förälder har du ansvar för att inte barnet far illa. Om barnet riskerar att fara illa har du givetvis rätt att motsätta dig att barnet umgås med sin far. Av ditt brev går det inte att utläsa att barnet far illa av att en gång i månaden utsättas för smuts och bristande rutiner. Om pappan visar omsorg i övrigt kanske barnet inte far illa. Kanske du ska begära att umgänget begränsas till dagtid?

Självklart har du rätt att kritisera om pappan faktiskt brister i sin omsorg om barnet. Även om umgänget är fastställt i dom kan du för barnets bästa vägra verkställighet.

Socialnämnden har en skyldighet att utreda om ett barn far illa.

På www.regeringen.se finns ett faktablad kallat Nya vårdnadsregler som du kan söka efter i sökrutan: Faktablad Ju 06.16

Där står bland annat vad som gäller för barnets bästa.

Katarina Rogeman, advokat