Fakta om sjukdomarna

Snabbfakta om sjukdomar som barn i Sverige vaccineras mot:

Difteri är en svår svalgsjukdom. Den orsakas av bakterier som avsöndrar difterigift i blodet. Giftet kan angripa hjärtmuskeln och nervsystemet. Inflammationen kan också angripa struphuvudets slemhinna och försvåra andningen. Difteri är numera sällsynt i Sverige, men förekommer i flera östeuropeiska länder.

Stelkramp orsakas av en bakterie som trivs i jord och gödsel. Den kan orsaka svåra kramper och andningsförlamning om den kommer in i ett sår. Stelkramp är numera sällsynt i Sverige, men en allvarlig sjukdom i stora delar av världen.

Polio är en virusinfektion som angriper det centrala nervsystemet och orsakar förlamning, även av andningsorganen. En del skadas för livet. Sjukdomen sprids bland annat med avloppsvatten och avföring. Ett av tusen poliosjuka barn får bestående förlamningar. Risken är större att bli förlamad om man är äldre. I Sverige har ingen blivit sjuk i polio sedan 1977. En del av dem som någon gång insjuknat utvecklar 20–30 år senare något som kallas postpoliosyndrom med bland annat muskelsvaghet och led- och muskelvärk. Man räknar med att mellan 15 000 och 20 000 är drabbade i Sverige.

Kikhosta är en långvarig sjukdom som ger påfrestande hosta med kikningar. På grund av andningssvårigheter och lungkomplikationer kan den kräva sjukhusvård för spädbarn och astmabarn. Sjukdomen orsakas av bakterier. I genomsnitt har minst ett barn per år dött av kikhosta i Sverige under de senaste fem åren, enligt Kari Johansen på Smittskyddsinstitutet.

Hib (Haemofilus influenzae typ b) orsakas av en bakterie som bl a kan ge svåra inflammationer i olika vävnader, benmärgen och struplocksinflammation. Innan vaccinationen infördes 1992 var Hib den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning bland späd- och förskolebarn. Sedan vaccinationen infördes är sjukdomen ytterst sällsynt i Sverige.

För info om mässling, påssjuka och röda hund, läs här.


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

4 000 artiklar om graviditet, barn & föräldraskap, inklusive ljudartiklar!

Guider för föräldrar om barnvagnar, regnkläder och att barnsäkra hemma!

Sök bland hundratals frågor & svar till vår barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren
NUVARANDE Fakta om sjukdomarna
NÄSTA Malin började forska