Ska jag ta över hans skulder?

Ska jag ta över hans skulder?

Fråga

Vi ligger i skilsmässa och min man tog lån under tiden som vi var gifta. Nu vill han skriva skuldebrev så att jag får hälften. Men jag har ingen möjlighet att ta lån, för jag har betalningsanmärkning.
Vad gäller?

Carina

Svar

Vid en skilsmässa görs en bodelning, om inte all egendom är enskild egendom. Vid en bodelning utreds vardera makars tillgångar och skulder.
Om din man har större tillgångar än skulder är huvudregeln att du inte ska ta ansvar för hans skulder. Är det däremot gemensamma skulder så ska vardera make ansvara för hälften var. Gäller det banklån är det ett hinder att överta lån om man har en betalningsanmärkning. Finns det säkerheter och annat som stärker din kreditvänlighet kan det gå bra ändå.
Frågan är om du har anledning att ta över hälften av hans lån eller om han ska stå för lånen själv?

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!