Så kan barn reagera på sorg

Längtan, skuld, vrede och lekar om döden – allt är olika sätt för sorgen att komma till uttryck.

Nedstämdhet, längtan och saknad. Barns sorg kan inte mätas i tårar. Däremot kan de vilja återkomma till samtal om döden, den som dött och så vidare, gång på gång under lång tid.
Skuld. Varför inträffade dödsfallet – har jag något med det att göra?
Vrede. Varför kunde inte mamma eller pappa hindra dödsfallet?
Ängslan över att fler ska dö. Ofta går tankarna hos barnet direkt till föräldrarna.
Lek och rollspel där död och begravning är en del av leken.

Så stöttar du ditt barn

Prata om det som hänt. Flera gånger.
Tillåt barnet att ställa frågor.
Har du inte svar, säg ”Jag vet inte”.
Låt barnen vara med på begravningen – oavsett hur små de är. Det kan ha ett symboliskt värde senare i livet.
Förbered barnet noga på en begravning: Vad ska hända? Hur ser det ut?
Se på bilder av den som dött, minns tillsammans.
Besök gravplatsen tillsammans.
Berätta hur du känner och dela din gråt och sorg med barnet.

Utdrag ur boken ”Barn och sorg – några råd till familj och vänner (1996)” av psykologerna Atle Dyregrov och Elin Hordvik.