Så blir din ekonomi

Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag tillhör nyheterna i årets budgetproposition. Vi har listat de viktigaste förslagen.

Bonus om man delar på föräldraledigheten, sänkt ersättning vid vård av barn och vårdnadsbidrag. Idag presenterades regeringens budgetproposition, här är några av förslagen som påverkar landets barnfamiljer.

* Jämställdhetsbonus – Familjer som delar lika på föräldraledigheten kan få en bonus på upp till 3000 kronor på skattekontot. Förslaget kan införas den 1 juli 2008.

* Vårdnadsbidrag – Den som vill vara hemma med barnen efter föräldraledigheten ska få en bonus på 3000 kronor skattefritt. Det är upp till varje kommun om de vill införa vårdnadsbidrag eller inte. Förslaget gäller familjer med barn mellan ett och tre år och ska börja gälla från den 1 juli 2008.

* Mindre ersättning vid vård av barn – Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten ändras och ger mindre ersättning för den som har föräldrapenning eller vårdar sjukt barn. Den som har 22 000 kronor i månadslön får en sänkning på 10 kronor per dag efter skatt.

* Satsning på grundskolan – regeringen föreslår en läsa-skriva-räkna satsning  för grundskolan de tre kommande åren. Två miljarder avsätts till skolan varav 900 miljoner går till grundskolan.

* Slopad fastighetsskatt – De familjer som bor i villa kan få mer pengar över när fastighetsskatten tas bort och ersätts med en kommunal avgift på maximalt 6000 kronor.

* Ökat jobbavdrag – Ett större jobbavdrag ger några hundralappar mer i plånboken för heltidsarbetande.

* Höjd skatt på koldioxid – Den som kör mycket bil kan få ökade kostnader när bensinskatten höjs med 29 öre litern.