Röda hund

Röda hund är en virusinfektion. Hos barn är det en lindrig sjukdom, men hos foster kan den ge allvarliga skador. Därför kontrolleras att alla gravida är immuna mot sjukdomen. De flesta barn i Sverige är numera vaccinerade genom den så kallade MPR-vaccinationen. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige, men vanlig i andra europeiska länder.

Symtom
Barnet får lindriga förkylningssymtom, låg feber, kanske ont i halsen och irriterade ögon. Lymfkörtlarna bakom öronen och i nacken svullnar ofta. Efter något dygn kommer ett blekrött, småfläckigt utslag som börjar i ansiktet och sedan sprider sig till övriga kroppen samtidigt som det bleknar i ansiktet. Utslagen försvinner oftast efter tre dagar.

Hur smittar det?
Via luften. När en smittad person hostar eller nyser sprids smittämnet som små, små droppar som andra kan andas in.
Röda hund smittar någon dag innan sjukdomen har brutit ut och omkring en vecka framåt.

Inkubationstid*
Omkring 18 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Allmän omvårdnad: vätska, svalt i rummet, tröst och trygghet.

Ska man söka läkare?
Normalt behövs inte det.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
När barnet inte längre har några utslag.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004

Läs mer: Guide när barnet är sjukt


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

4 000 artiklar om graviditet, barn & föräldraskap, inklusive ljudartiklar!

Guider för föräldrar om barnvagnar, regnkläder och att barnsäkra hemma!

Sök bland hundratals frågor & svar till vår barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren
NUVARANDE Röda hund
NÄSTA Påssjuka