Rätt om föräldraförsäkring

Tyvärr blev det ett par fel i artikeln i Gravid nummer 6 2005.

Tyvärr blev det ett par fel i artikeln om föräldraförsäkringen i Vi Föräldrar Gravid nummer 6.

I Vi Föräldrar Gravid nr 6 2005 hade vi ett längre reportage om föräldraförsäkringen.
Som många blivande och nyblivna föräldrar märkt, är försäkringskassans regler om föräldraförsäkringen många och snåriga – ibland även för snåriga för försäkringskassan själva. Tipset om hur man får dagarna att räcka längre, stämmer nämligen inte.
– Vill man dela på föräldraförsäkringen som i exemplet krävs det att den person, som tar ut föräldraledigheten på lördag och söndag, tar ut hela fredagen eller måndagen och inte enbart en fjärdedels dag, säger Mats Mattson, försäkringsansvarig på försäkringskassans enhet för barn och familj, och den person som faktagranskat artikeln innan den publicerades.
Inte heller stämmer försäkringskassans svar på fråga 10, om hur den som är föräldraledig kan göra om det blir löneökning under föräldraledigheten.
– Självklart höjs även föräldrapenningen om lönen ökar under föräldraledighen, säger Mats Mattson, som beklagar de felaktiga uppgifterna.
När artikeln skrevs var man övertygad om att beslutet om höjt tak på föräldraförsäkringen skulle fattas redan i december. Nu har man skjutit på beslutet och räknar med att det kommer att fattas i mars.