Råd om fisk ses över

Livsmedelsverket ser över sina rekommendationer om fisk, sedan en studie bland gravida visat att fisk flera gånger i veckan gör mer nytta än skada.
Enligt studien får gravida kvinnor som äter mer än tre portioner fisk i veckan barn som utvecklas snabbare och blir mer begåvade än andra barn.
– Vi ser över våra kostråd just nu, och den här studien är en bland många i vårt underlag, säger Per-Ola Danerud, toxikolog på Livsmedelsverket.

Källa: SVT:s hemsida