Pneumokockvaccin till alla

Socialstyrelsen har beslutat att införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Pneumokocker är bakerier som oftast orsakar lindriga infektioner hos barn, men de kan också orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

 

Ändringen träder i kraft från och med årsskiftet 2008/2009.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida