Mer pengar till studerande

Nästa år får studerande föräldrar mer pengar.

Nästa år får studerande föräldrar mer pengar.

Den 1 januari 2006 införs ett nytt tilläggsbidrag för studerande föräldrar.
Heltidsstuderande föräldrar får, för varje fyraveckorsperiod, 476 kronor om de har ett barn, 776 kronor om de har två barn och 932 kronor om de har tre barn.
CSN skickar just nu ut ansökningsblanketter till dem som i dag har studiemedel.Läs mer på CSN:s hemsida