Överklaga – så gör du

Ett nej till sjukpenning kan överklagas i flera instanser. Det slutliga avgörandet fälls i regeringsrätten.

Har man blivit nekad sjukpennig av försäkringskassan ska man först överklaga till försäkringskassan, som gör en omprövning av beslutet. Försäkringskassans beslut kan sedan överklagas till länsrätten.

Länsrättens avgörande kan överklagas till kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp ärendet krävs ett särskilt prövningstillstånd (som ges av kammarrätten). Kammarrättens beslut kan sedan överklagas till regeringsrätten som är den sista instansen.

– Regeringsrättens dom blir prejudicerande, säger Kjell Skoglund, chef på försäkringskassans verksamhetsområde processjuridik.

Endast en till två procent av alla överklagningsärenden tas upp av regeringsrätten. Något fall där kvinnan nekats sjukpenning på grund av att graviditetsbesvär som foglossning räknas som ett normalt tillstånd, har inte tagits upp av regeringsrätten. I cirka 20 procent av alla överklagningsärenden ändras försäkringskassans beslut.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 1/20009