När ska jag berätta för chefen?

När ska jag berätta för chefen?

Fråga

Jag har frågat runt och även försökt fråga mitt fackförbund utan att få något ordentligt svar. Min fråga är följande: Finns någon regel/lag för när man senast måste informera sin arbetsgivare om att man är gravid?
Jag vill gärna dra ut på det lite för att inte få min arbetssituation försämrad, men vill samtidigt inte riskera att själv bidra till detta genom att inte informera om jag har skyldighet till detta.

Undrande

Svar

Så här svarar Alf Eckerhall, socialförsäkringsexpert vid Svenskt Näringsliv:
”Det finns ingen lag om detta. Men det är naturligtvis lämpligt att informera arbetsgivaren så snart som möjligt för att planering av olika åtgärder ska kunna ske i god tid. Det kan till exempel gälla ändring av arbetsuppgifter och så småningom ersättare för den som väntar barn. Det lämpliga är alltså att informera om att man väntar barn så snart som möjligt. Det ligger nog också som regel i sakens natur att man vill dela sin glädje med sina arbetskamrater.”

Redaktionen