Klyftorna ökar

Barnfattigdomen minskar – men klyftorna mellan rika och fattiga barn ökar.

Barnfattigdomen minskar – men klyftorna mellan rika och fattiga barn ökar.

Mellan 2001 och 2002 minskade barnfattigdomen i Sverige från 13,6 procent till 13,0 procent, visar en rapport från Rädda Barnen. Men klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Det är till exempel fyra gånger vanligare att barn med utländsk bakgrund lever i en familj med låg inkomststandard och/eller socialbidrag.
År 2002 levde var tredje barn med utländsk bakgrund och var trettonde barn med svensk bakgrund i ekonomisk utsatthet.
Skillnaderna mellan barn som lever med sammanboende föräldrar och barn som lever med ensamstående förälder har också ökat.
År 2000 hade ekonomin för par med barn återhämtat sig så att de var tillbaka på samma genomsnittliga nivå som 1991.
Bland ensamförsörjande barnhushåll hade barnfattigdomen i stället ökat från 5,6 procent 1999 till 8,0 procent 2002.

Källa: Debattartikel i DN av Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare, och Tapio Salonen, professor vid Växjö universitet