Kan mitt bonusbarn bo kvar?

Kan mitt bonusbarn bo kvar?

Fråga

Jag är mitt uppe i en separation från en man som jag har en gemensam dotter med. Dessutom har jag två barn sedan tidigare, medan min man har en dotter som i dag är 7 år. Hon var lite över året gammal när jag träffade henne första gången, och sedan dess har jag varit hennes mamma. Flickan vet inget annat, eftersom hennes biologiska mor tyvärr haft problem med droger och inte funnits till hands.  
Även min man har en dålig relation till henne. Nu, när han flyttat, bor båda flickorna hos mig, och är hos sin pappa på helgerna. Han har ingen bostad än utan bor hos sin bror och hans familj. Det händer ofta att min före detta ringer mig och ber om att jag ska hämta hem flickorna tidigare än vad vi bestämt.
Min fråga är egentligen vilka rättigheter hans dotter har till en familj? Hennes pappa har i dags-
läget inte tänkt ha henne boende hos sig permanent, och jag har inget emot att hon bor med mig och sina syskon. Men får man göra så?

J

Svar

Jag föreslår att du tar kontakt med socialnämnden i din kommun och frågar om dina möjligheter att ta över vårdnaden för barnet.
Barn har behov av umgänge inte bara med föräldrar utan även med andra personer som står dem särskilt nära. I föräldrabalken slås uttryckligen fast att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt möjligt tillgodoses. Far- och morföräldrar hör till dem som ett barn normalt måste få träffa.
I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det en viktig uppgift för socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov.
När bestämmelsen om umgänge mellan barnet och andra personer än barnets föräldrar infördes ansågs det inte särskilt lämpligt att de som anser sig stå barnet särskilt nära själva skulle kunna föra talan vid domstol om umgänge. Därför blev det socialnämndens uppgift, som också ansågs kunna bedöma i vilka fall det var  motiverat utifrån barnets bästa att inleda en umgängesprocess.

Katarina Rogeman