Kan jag föda vaginalt efter två snitt?

Kan jag föda vaginalt efter två snitt?

Fråga

Kan jag föda vaginalt efter två kejsarsnitt? Kan även tala om att jag har diabetes typ 1. Jag skulle gärna vilja föda vaginalt nästa gång.

Två tidigare kejsarsnitt

Svar

När man genomgått två kejsarsnittsförlossningar så kan det finnas en viss försvagning i liv­moderväggen där ärrvävnaden efter de två tidigare kejsarsnitten finns.

Av den anledningen brukar man rekommendera kejsarsnitt vid en tredje förlossning. Om det inte finns några faktorer som kan bidra till att förlossningsförloppet blir mer långdraget och därigenom något mer påfrestande för livmoderväggen, så kan man i vissa fall föda vaginalt även efter att ha genomgått två kejsarsnittsförlossningar.

Då är det nödvändigt att specialistmödravården får göra en bedömning. Det är också bra om läkaren vid specialistmödravården eller mödravården gör en planering inför förlossningen.

Graviditet och diabetes gör att man behöver gå på tätare kontroller. I samband med förlossningen är det viktigt att ha kontroll på blodsockernivån. Den ska hållas inom normalgränserna. Det är minst lika viktigt att kontrollera blodsockernivån som att ha kontroll över förlossningsförloppet i övrigt.

Diabetes under graviditet medför ibland en ökad risk för komplicerande faktorer som gör att man inte bör föda vaginalt om man tidigare genomgått kejsarsnitt. Det är därför väldigt viktigt att man, om man som du har fött två barn med kejsarsnitt, noggrant över­väger risker för eventuella komplikationer innan man planerar för en vaginal förlossning.

Maria Sennström