Jag hade två moderkakor


Jag hade två moderkakor

Fråga

Jag födde en son för en vecka sedan. När barnmorskan tittade på
moderkakan sa hon att det såg ut som att det varit två barn från
början, eftersom jag hade två nästan lika stora moderkakor som bildade
ett hjärta. I min journal står det att jag hade två placentor, nästan
lika stora. Under graviditeten hade jag två blödningar i vecka 6 och
vecka 8. Vad tror ni? Har det varit två barn eller är det något annat?

Malin

Svar

Det förekommer att en kvinna blir gravid med
tvillingar där det ena fostret mycket tidigt slutar att utvecklas och
går under. Det kan då eventuellt ge en riklig blödning men ändå
fortsatt normal graviditet med det andra fostret. Detta är dock mycket
ovanligt.

Det finns också beskrivet att man kan se rester av det lilla fostret i
den kvarvarande moderkaksvävnaden. Man kan dock inte säga att formen på
moderkakan eller att förekomst av två moderkakor säkert talar för att
det varit ett till foster från början av graviditeten. Ibland kan en
mikroskopisk undersökning av moderkakan vara till hjälp.

I samband med förlossningen ser man hur moderkakan ser ut – medan
beskrivningar efteråt ibland kan vara något svårtolkade. Det kan vara
klokt att ta kontakt med den barnmorska eller läkare som förlöste dig
för att eventuellt få en närmare förklaring.

Det är dock relativt vanligt att moderkakan kan ha en lite annorlunda
form och det förekommer också att man kan ha två moderkakor fast man
fött ett barn.

Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!