Jag ångrar steriliseringen


Jag ångrar steriliseringen

Fråga

Fick ett litet sladdbarn för 6 månader sedan som föddes med kejsarsnitt. Har fött tre barn förut på samma sätt. Eftersom jag har gjort fyra snitt och är 40, lät jag sterilisera mig samtidigt som vår lille son föddes. Trodde aldrig att jag skulle ångra mig, reflekterade inte ens över det då jag tog beslutet.
Nu har jag mått dåligt i sex månader och mer eller mindre sörjt över det jag upplever som förlorat. På sätt och vis har detta varit i vägen för den glädje och lycka jag känner över vårt lilla sladdbarn.
Har bra dagar och dåliga dagar. Den första tiden efter förlossningen hade jag ren dödsångest då jag inbillade mig att antingen jag eller bebisen skulle dö. Känner mig ibland som död invärtes. Vet inte om detta enbart har koppling till steriliseringen eller om det är ”vanlig” nedstämdhet efter förlossningen. Är det vanligt att känna så här? Kan man bli gravid igen på annat sätt?
Känner mig vilsen.

”Ångerfull”

Svar

Frågor kring förmågan att få barn och fortplanta sig engagerar oss ofta djupt känslomässigt. Det är dessutom inte ovanligt att man efter förlossningen kan få en depression som man behöver få behandling för och hjälp att komma ur. Du bör absolut ta kontakt med din mvc eller husläkare för att få kontakt med läkare, så att du kan få den hjälp och det stöd du behöver.
Din ånger över steriliseringen kan stå för något annat. Förmågan att få barn kan knytas till förmågan att leva. Det kan vara rädsla för att bli gammal, att inte ”duga” längre …
Av den anledningen så finns det regler och lagar som reglerar till exempel hur man ska göra vid steriliserig. Man måste vara minst 25 år gammal samt även ha tagit del av information om ingreppets varaktighet. Dessutom förs samtal om hur man ställer sig till att vara steriliserad i en ny livssituation.
Ofta reagerar man annorlunda än man tänkt sig i frågor som gäller förmågan att bli gravid. Tyvärr finns inga bra metoder att ”operera bort” en sterilisering. Förr utförde man så kallad tubarplastik där man sydde ihop äggledarna igen. Ofta gjorde ärrbildningen efter operationen att man ändå hade svårt att bli gravid och risken ökade för utomkvedshavandeskap.
Provrörsbefruktning kan dock kanske vara en möjlighet. För dig tror jag dock att det viktigaste nu är att få hjälp med din depression. Det är viktigt att du mår bättre för att kunna ta hand om ditt barn. När man mår bättre brukar man också se annorlunda på livet. Det positiva med att vara mamma kan göra att sorgen över den förlorade förmågan att få fler barn bleknar.

Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!