Hund ökar inte astmarisk

Astmarisken ökar inte om familjen har pälsdjur.

Det finns inget stöd för att pälsdjur i familjen under första levnadsåret skulle öka risken för astma hos barn före fyra års ålder. Det konstaterar barnläkaren Anna Sandin i en avhandling.

Anna Sandin har undersökt allergiutvecklingen hos alla barn födda på Östersunds sjukhus mellan februari 1996 och januari 1997, totalt 1 228 barn. 817 av dem deltog i studien både vid ett och fyra års ålder.

Om det fanns hund i familjen under barnets första levnadsår påverkades inte risken för tidigt debuterande astma, däremot minskade risken för senase astma och pollenallergi vid fyra års ålder.

Katt i familjen ökade risken för positivt allergitest vid ett års ålder, men påverkade inte risken för kattallergi eller astma vid fyra års ålder.

Avhandlingen ”Development of allergy, salivary IgA antibodies and gut microbiota in a Swedish birth cohort”