Hur är det att föda med diskbråck?

Hur är det att föda med diskbråck?

Fråga

Har ett diskbråck som återkommit för tredje gången efter att ha varit besvärsfri i fyra månader. Har just upptäckt att jag är gravid. Hur är det att vara gravid och ha diskbråck och hur går det att föda?

A

Svar

Ryggbesvär är vanliga under graviditeten. Man kan utan risk för påverkan på fostret ta paracetamol. Även morfinliknande smärtstillande mediciner av olika slag kan användas under graviditeten. Det är dock klokt att du tar kontakt med mvc så att läkaren där får bedöma vilken medicin som verkar lämplig för dig.
Det är också viktigt att man tar reda på hur ditt diskbråck sett ut vid eventuella tidigare röntgenundersökningar. Under graviditeten kan man, om du får mer besvär, göra en undersökning med magnetkamera. Det måste skötas via ortopedläkaren som bedömt dina ryggbesvär. Smärtan kan ju ha andra orsaker än diskbråck, varför det är viktigt att du blir undersökt av läkare.
Det är ofta möjligt att föda barn på vanligt sätt. Det är dock viktigt att du blir remitterad till specialistmödravården på den klinik där du ska föda. Detta för att anestesiläkarna ska ha möjlighet att i förväg bedöma dina besvär och möjligheter för dig att få en ryggbedövning i samband med förlossningen – om du behöver det.
Det är viktigt att du tidigt under graviditeten blir remitterad till en sjukgymnast för att få råd och tips för hur du kan träna men också för att få höra vad du ska undvika.

Maria Sennström