Får jag amma på arbetstid?

Har jag rätt att amma på arbetstid?

Fråga

Har jag rätt att amma på arbetstid?
Jag läste någonstans att man kan få gå ifrån arbetet för att amma. Hur
ofta och hur länge per dag får man det? Får man löneavdrag för den
tiden?

Carina

Svar

I föräldraledighetslagen, 4:e paragrafen, står att man får gå ifrån
arbetet för att amma. Däremot anges inte hur ofta och hur länge man får
amma.
Amningen ingår inte i arbetstiden och därför kan arbetsgivaren göra
löneavdrag för denna tid. Vill man ha ekonomisk ersättning, finns det
möjlighet att ta en åttondels föräldraledighet istället. Det motsvarar
ungefär en timme om dagen.

Anna-Lena Santini, kansliråd, Näringsdepartementet

Ställ en fråga


Klicka här!