Han vill göra faderskapstest


Min sambo vill göra faderskapstest

Fråga

Min sambo och jag väntar vårt första barn. Nu börjar han prata om att han inte längre tror att han är pappan och säger att han vill göra ett faderskapstest. Jag tycker att hela situationen är hemskt obehaglig. Jag vet ju att han är pappa, jag har inte varit med någon annan. Ändå, det känns olustigt.
Hur går en sådan utredning till rent praktiskt? Vem är det som testas och vad är det som gäller? Hamnar det i några papper sedan att han inte trodde att han var pappan? Och vet man med hundra procents säkerhet efter testet att han är pappan, eller kan han fortsätta att tjafsa? Kostar det något? Är det vanligt? Jag har hundra frågor…

Ledsen

Svar

Socialnämnden är skyldig att utreda och om möjligt
fastställa vem som är far till de barn som bor i Sverige och vars
föräldrar inte är gifta med varandra.
På begäran av modern eller mannen har socialnämnden i kommunen skyldighet att utreda faderskapet.
Först görs en förhandsprövning för att ta reda på om det inte är
uppenbart obefogat med en faderskapsutredning. Modern och mannen kallas
till samtal med socialnämnden.
Är det befogat med en faderskapsutredning omfattar utredningen bland
annat om modern och mannen har haft sexuellt umgänge med varandra under
konceptionstiden, det vill säga under den tid modern blev gravid.
Vidare jämförs blod från mannen med barnets och även moderns blod för
att analysera sannolikheten för faderskap.
Mannen kan godkänna faderskapet genom en faderskapsbekräftelse om
socialnämnden finner att det stämmer med de verkliga förhållandena.
Annars fastställs faderskapet genom dom i tingsrätten, om tingsrätten
genom full bevisning övertygats om faderskapet.
Utredning om faderskap är hos socialnämnden omgärdade av sekretess.
Faderskapsutredningarna ska vara så fullständiga att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas.
År 2003 fastställdes 55 000 barns faderskap genom en faderskapsbekräftelse.
En utredning hos socialnämnden kostar ingenting. Men att driva ett mål
om faderskap vid tingsrätten kan däremot kosta. Om det skulle vara
aktuellt kan man ta reda på i förväg vad det kan handla om för
kostnader.

Katarina Rogeman


Så här svarar förlossningsavdelningen på
Södersjukhuset på frågan hur man kan fastställa faderskapet genom
blodprov:
• Prov tas från navelsträngen i samband med förlossningen. Svar ges inom ungefär en månad.
• För att prov från navelsträngen ska kunna tas, krävs papper från Familjerätten i det område där du bor. Kontakta dem snarast så att de hinner göra i ordning nödvändigt underlag.
• Testsvaret är säkert.
• Det skrivs in i din journal att prov tagits. För att barnet eller
någon annan ska få ta del av innehållet i journalen, krävs ditt
medgivande. Likaledes skrivs det in i din akt på familjerätten och även
den är sekretesskyddad.
När det gäller din sambos reaktion, så kan en del blivande pappor
reagera som din sambo gör, utan att de misstänker sin partner för
otrohet. Det kan handla om oro inför det ansvar som väntar likväl som
svårigheter att ta till sig att man kunnat åstadkomma något så oerhört
som ett nytt liv. Det är ett urgammalt, existentiellt tema.
Det känns inte svårt att förstå hur ledsen och kränkt du känner dig
inför din sambos tvivel. Men försök att inte ta det personligt; det
handlar egentligen inte alls om dig!
Dessutom kommer din sambo säkert att se likheter i barnet när det väl är fött!

Lena Melin

Ställ en fråga


Klicka här!