Glutenintolerans medfött?


Risken för att glutenintolerans ska uppstå har att göra med en ofullständig mognad i tunntarmen och är troligen medfödd, tror forskare vid Umeå universitet.

Forskarna har i en studie jämfört glutenintoleranta patienter som har en aktiv sjukdom med symtomfria patienter som ätit glutenfri diet i sex månader. Resulaten tyder på att det är en medfödd riskfaktor att för få T-celler (en typ av immunceller med uppgift att hindra andra immunceller från att överreagera mot den mat vi äter) mognar i tarmen, och inte något som händer på grund av att tarmen blivit inflammerad av gluten i maten.

Immunförsvaret hos glutenintoleranta personer tror att gluten är en sjukdomsframkallande bakterie.

Glutenintolerans, som även kallas celiaki, är en kronisk sjukdom som innebär att tarmen skadas av gluten och liknande ämnen som finns naturligt i vete, råg och korn. För närvarande finns ingen effektiv behandling utöver att föja en strikt glutenfri diet.

Umeåforskarnas studie har publicerats i den internationella medicinska tidskriften GUT.
Läs mer på Umeå universitets hemsida