Hur mycket av ditt barns utseende och egenskaper kan förutspås? Vi har dykt ner i genetiken för att ta reda på det.

r man står med sin nyföding i famnen kan man bli väldigt nyfiken på hur den ska bli, och förstås även hur denna lilla människa kommer att se ut.

Kan man till exempel förutspå bebisens ögonfärg redan under bebistiden – eller till och med när bebisen ligger i magen?

– Ögonfärgen bestäms av ett ­pigmentämne som heter melanin. Ungefär en handfull gener är involverade i hur detta ämne lagras och bryts ner, och det bestämmer ögonfärgen. Så visst är ögonfärg ärftlig. Däremot är det svårt att förutsäga barnets ögonfärg genom att titta på mammas och ­pappas ögon, eftersom det är så många olika gener som bidrar, säger ­Petter Brodin, läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Melanin är också det som styr en ­persons hårfärg – och den är faktiskt lite enklare att förutspå än ögonfärgen.

– Melanin kommer i två former, ­eumelanin som är mörkt brunt eller svart och pheomelanin som är rött eller orange. Alla människor har båda dessa typer av melanin, men i olika mängd. Hårfärgen styrs av två genpar och ett barn med ett anlag för brunt får oftast brunt hår, medan ett barn utan något anlag för brunt blir blont. Men man kan inte genom att titta på föräldrarnas hårfärg säga vilka anlag de bär på. Därför är det möjligt att ett föräldrapar där båda är brunhåriga får ett blont barn, eller att två blonda föräldrar får ett brunhårigt barn. Anlaget som nedärvs behöver nämligen inte vara detsamma som ”syns” hos föräldern, säger Petter Brodin.

Läs också: Hur mycket kan man forma sitt barn?

Längd kan förutspås med statistik

Något som också är ärftligt, men som tack vare möjligheten till stora statistiska beräkningar är enklare att förutspå, är barnets längd. Den formel som barnläkare använder för att få fram barnets förväntade längd ser ut så här: Lägg ihop båda föräldrarnas längd. Är barnet en flicka drar du av 13 centimeter, är det en pojke lägger du till 13 centimeter. Sedan delar du på två. Förutsatt att barnet kommer att äta en god kost och inte får några tillväxthämmande sjukdomar kan man på det här sättet, med hyfsad träffsäkerhet, förutsäga barnets längd som vuxen. De flesta hamnar +-10 cm från den siffra man får fram på detta sätt.

Lika blyg som pappa?

Men hur fungerar det med egenskaper? Är de ärftliga på samma sätt? Låt säga att mamma är en riktigt envis typ eller att pappa är jätteblyg – hur stor är sannolikheten för att barnet kommer att ärva de egenskaperna?

– Det där är väldigt svårt att förutsäga, eftersom barnet som sagt alltid ärver anlag från båda föräldrarna och det är omöjligt att säga exakt vilka anlag barnet kommer att ärva från mamma och vilka från pappa. Men om man tittar på människors personlighetstyper har man kunnat se att hälften av variationen i personlighetsdragen förklaras av ärftlighet och hälften av miljö. Det vill säga att om du adopterar ett barn så kommer hälften av dess ­personlighet att vara styrt av dess ­gener, och hälften kommer att påverkas av hur det växer upp och alltså av dig som förälder och andra i sin omgivning, säger Petter Brodin.

”Ibland lägger vi för stor vikt vid det ärftliga”

Att vi är så intresserade av våra barns – ärvda – utseenden och egenskaper är helt ­naturligt och beror på evolutionen, menar Petter Brodin. För säg den familjeträff där samtalen kring den nyfödda inte kretsar kring ”men oohh, hon har ju precis pappas näsa” och ”men stackaren, han har ju fått farmors utstående öron”?

– Det är ju egentligen vår enda uppgift här i världen, att reproducera oss och föra släktet vidare. Och det är klart att det kan kännas viktigt då att veta att det är vårt arv som förs vidare, vilket alltså ”mammas ögon” eller ”pappas näsa” blir ett synligt bevis på. Fast ibland tror jag att vi tenderar att lägga lite för stor vikt vid just det ärftliga, det vill säga att vi ibland tror att genetiken spelar en större roll än vad det egentligen finns stöd för, säger Petter Brodin.

Varje barn ärver en unik kombination gener

För att förstå att genetiken är en komplex vetenskap och att det är oerhört svårt att säga vilka drag – både när det gäller utseende och personlighet – ett barn ska ärva räcker det egentligen att titta på syskonen i en familj. Visst är de alla på något sätt lika mamma och pappa – men på sitt alldeles egna vis. Varje barn ärver helt enkelt sin unika kombination gener från föräldrarna.

Men forskningen gör hela tiden nya landvinningar:

– Med en växande kunskap om vilka gener som styr vad i vår kropp så är det inte alls omöjligt att vi, genom att ta ett DNA-prov på fostret i magen, i större utsträckning skulle kunna säga mer om hur ett barn kommer att se ut eller vara. Men innan forskningen kan sysselsätta sig med det så tror jag vi har en hel del andra, betydligt mer angelägna, problem att lösa, som hur vi kan hantera ärftliga sjukdomar till exempel, säger Petter ­Brodin.

 

Så bestäms barnets ögonfärg

En handfull gener styr vilken ögonfärg din bebis föds med (se bild här ovanför).Dessa har alla med ämnet melanin att göra, som är det ämne som påverkar färgen på iris.
Observera att schemat är förenklat och siffrorna ungefärliga. Många gener spelar roll för barnets ögonfärg, varför det är mycket svårt att göra exakta förutsägelser.

Så bestäms barnets hårfärg

Hårfärgen bestäms av två genpar. Generna finns i flera varianter och dessa agerar i par, vilket gör att man inte genom att se på mammas och pappas hårfärg enkelt kan avgöra vilken gen (och hårfärg) bebisen kommer att ärva. Däremot ligger hår- och hudfärg ofta nära varandra (det vill säga ljushåriga har ofta ljus hy) så ­föräldrarnas hudfärg kan ge en ledtråd till vilken hårfärg bebisen kommer att få.

Så bestäms barnets längd

Längden är ärftlig och, tack vare ett tydligt statistiskt underlag, enklare att förutspå med hyfsad träffsäkerhet. Barnläkarnas formel för att beräkna längd ser ut så här: Addera båda föräldrarnas längd och dela på två. Är bebisen en flicka drar du sedan av 13 centimeter från resultatet, är det en pojke lägger du till 13 centimeter.

Så bestäms barnets egenskaper

Studier har visat att vår personlighet beror ungefär till hälften på de gener vi föds med, till hälften på den miljö vi växer upp i.

Källa: Petter Brodin, läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Läs också: Extrovert eller introvert? Ditt barns temperament är medfött

Artikeln publicerades i december 2017.