Frukt och grönt varje dag

Barn från 4 års ålder bör äta 400 gram frukt och grönt per dag.

Barn från 4 års ålder bör äta 400 gram frukt och grönt per dag.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör vuxna äta minst 500 gram frukt och grönt per dag och i dag fastslog verkets styrelse att barn mellan 4 och 10 år bör äta omkring 400 gram frukt och grönt per dag.
– Mängden 400 gram är en anpassning till barns något lägre energibehov, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
För barn under 4 år bör frukt och grönsaker ingå i kosten varje dag, gärna vid varje måltid.
Barn över 10 år bör, precis som vuxna, äta 500 gram frukt och grönsaker per dag.
Hälften av den rekommenderade mängden bör utgöras av frukt, och andra hälften av grönsaker, anser man. Potatis ingår dock inte i mängden.
Om vuxna äter ett halvt kilo frukt och grönsaker per dag så minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och vissa cancerformer, har forskning visat.
När det gäller barn har det inte gjorts några liknande studier. Annan forskning visar dock att barn som äter mycket frukt och grönsaker också äter mindre söta och feta produkter. Frukt och grönt bidrar därmed till att ge kosten en bra balans – och barn som äter mycket frukt och grönsaker tar ofta med sig den vanan in i vuxen ålder.