Fråga om faderskap

Fråga om faderskap

Fråga

Jag undrar hur en faderskapsutredning går till.

L

Svar

Socialnämnden är skyldig att utreda och, om möjligt, fastställa vem som är far till de barn som har hemvist i Sverige och vars föräldrar inte är gifta med varandra.
På begäran av modern eller mannen har socialnämnden i kommunen skyldighet att utreda faderskapet. Först görs en förhandsprövning för att klargöra om det inte är uppenbart obefogat med en faderskapsutredning. Modern och mannen kallas till samtal med socialnämnden.
Är det befogat med en faderskapsutredning omfattar utredningen bland annat om modern och mannen har haft sexuellt umgänge med varandra under konceptionstiden, det vill säga under den tid modern blev gravid. Vidare jämförs blod från mannen med barnets och även moderns blod för att analysera sannolikheten för faderskap.
Mannen kan godkänna faderskapet genom en faderskapsbekräftelse om socialnämnden finner att det stämmer med de verkliga förhållandena. Annars fastställs faderskapet vid tingsrätten genom dom om tingsrätten genom full bevisning övertygats om faderskapet.
Utredningar om faderskap är hos socialnämnden omgärdade av sekretess, och kostar ingenting.
 

Katarina Rogeman