Vill bara vara på förskolan när pappa är med

Fråga:

Vår son blir snart 15 månader. För en vecka sedan började vi skola in honom i förskolan. Han tycker det är okej att vara på förskolan så länge pappa är med. Han leker både ute och inne och han tycker det är okej att personalen ger honom mellanmål. Problemen uppstår när någon annan än pappa tar i honom eller försöker mata honom vid lunchen, och byta blöja är inte att tänka på. Hur kan vi vänja honom vid att andra vuxna hjälper honom?

Anna

Förskolepsykolog Gunilla Niss svarar:

Du har en son som klart och tydligt talar om vad han vill. Det är bra. Var tacksam för det. Han har svårt för när någon annan än pappa ska ta i honom, som vid blöjbyte eller vid matbordet, men det gick bra vid mellanmålet. Han är förmodligen på G. Det jag ser som viktigast för honom just nu är att någon i personalgruppen på förskolan vinner hans fulla förtroende. Det innebär att han behöver bli mycket förtjust i någon av dem – han behöver knyta an till någon av de vuxna.

Bästa sättet att få honom att uppmärksamma och fästa sig vid någon vuxen är genom leken. Han behöver ha roligt med någon för att känna sig trygg, och han behöver kontinuitet – det ska vara samma person som leker med honom och helst också samma person som tar emot honom när han kommer på morgnarna. När han har blivit trygg och fått lust att vara med någon av de vuxna kommer ett blöjbyte inte att vara samma katastrof som nu, även om han visar motstånd. Det blir snarare något han behöver få bekräftelse i: ”Det här tycker du inte om, men tyvärr måste jag.”

En vecka är en kort tid för ett litet barn att låta en ny person komma riktigt nära, även om många accepterar det. Barn är olika, och er son behöver tid på sig. Han har goda förutsättningar eftersom han tycker om att leka, men en vuxen måste haka på hans intresse. Självklart kan flera barn vara med i leken.

Pappas roll som invänjare är att stå för tryggheten tills er son har blivit trygg med någon av de vuxna på avdelningen. Han han kan gott få bli ”den tråkige” medan personalen blir ”de roliga”. Er son behöver friheten att jojja fram och tillbaka mellan pappa och leken, men pappa ska sitta stilla. Och när pappa är passiv underlättar det för er son att uppfatta: ”Förskolan är till för mig, pappa är bara på besök”. Tala om för er son: ”Det här är din förskola. Jag är bara här och tittar på.”

Invänjningen innebär att hinna lära känna någon vuxen och få förtroende för denna person innan barnet lämnas. Det är förutsättningen för att barnet ska klara av separationen från föräldern.