Törs vi rycka upp barnen från förskolan och flytta?

Fråga:

Vi har två barn som är 2,5 år och 4 år. De går i förskolan och trivs väldigt bra, och vi har nära till barnvakt. Trots det funderar vi på att, på grund av våra jobb, flytta. Flytten blir i så fall cirka 8 mil bort

Vi oroar oss för att rycka upp barnen från deras trygga miljö på förskolan – vi vill förstås det bästa för dem.

Nu bor vi på en mindre ort. Vid en eventuell flytt blir det till en medelstor stad.

Vi har hört att många andra föräldrar tycker att barnen har det tryggare på en mindre ort. Nu vet inte riktigt hur vi ska göra: Medelstor stad eller liten ort? Flytta på barnen eller inte? Vad mår barnen bäst av?

Karina och Martin

Barnpsykolog Charlotta Lundgren svarar:

Vad bra att ni i första hand tänker på vad som är bra för era barn när ni fattar stora beslut! Att, när det går, följa sitt barns behov är ju den främsta föräldra­ uppgiften. Som liten kan man dock inte överblicka konsekvenser, och därför är det också en väldigt viktig föräldraupp­gift att föräldrar, när det krävs, tar an­ svar och bestämmer.

Som jag förstår det är det en jobb­situation som gör att det inte passar er familj att bo kvar där ni nu bor. Kanske är det så att ni får en bättre familjesitua­tion med mindre stress och mer stabili­tet om ni flyttar närmare jobbet? Det gynnar ju i så fall era barn i ett längre perspektiv. Det är viktigt för barns välbefinnande att föräldrarna mår bra.

Hur blir det då för barnen att bryta upp från den kända miljön och sina kompisar? Visst är det så att barn tidigt etablerar nära relationer till kamrater. Redan i 2­-årsåldern har barn mycket samspel med andra barn, och många 4­-åringar har etablerade vänskapsrelatio­ner. Men det är trots allt den nära famil­jen, det vill säga föräldrar och syskon, som vanligtvis utgör småbarns viktigaste relationer, och de flyttar ju med.

Att barnen trivs så bra i sin nuva­rande förskola är ett gott tecken på att de också kommer att trivas i den nya miljön. Deras intresse för, och förmåga till, socialt samspel har de ju med sig även till nya förskolan. Under skolåren blir relationen till jämnåriga allt mer betydelsefull. Vänskapsbanden baseras då allt mer på känslor – att man gillar varandra och känner närhet. Man är inte längre utbytbar på samma sätt. Så visst kan det vara svårare att flytta för ett äldre barn än vad det är att flytta i de åldrar era barn är i nu.

För att klara den stora förändring som en flytt innebär behöver era barn ert känslomässiga stöd. Ni behö­ver visa att det är okej att man är ledsen över att man ska lämna det gamla och invanda. Men ni behöver också kunna förmedla hopp inför den nya situationen som innehåller nya möjligheter.

Det finns inget svar på om det är bättre eller sämre för barn att växa upp i små samhällen eller i större städer. Å ena sidan kan det kännas som en trygghet att man är mera känd och har en mer självklar plats i ett mindre sam­manhang. Å andra sidan rymmer större sammanhang ofta mer tolerans för att vi är olika, och fler möjligheter – bland annat möjligheten att träffa någon man trivs tillsammans med.

Ni behöver göra det som ni tänker är bäst för er familj. Det finns alla förutsätt­ ningar att era barn ska klara av att byta förskola och bostadsort med er, utan att ta skada av det.