Ska förskolan bli ännu mer lik skolan?

Den 1 juli börjar nya skollagen tillämpas. Den innebär en hel del nyheter för förskolan, bland annat att verksamheten ska omfattas av begrepp som undervisning och utbildning. Hur är det egentligen, ska förskolan bli ännu mer lik skolan?

– Att förskolan omfattas av begreppet undervisning förändrar inte verksamhetens uppdrag. Det innebär inget ifrågasättande av den pedagogik som används där i dag. Utbildningsbegreppet i förskolan har ett brett pedagogiskt perspektiv där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta lyfts fram i lagens förarbeten, säger Eva Röyter, jurist på Skolverket.

I läroplanen används uttryck som att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga, sin förmåga att lyssna och sitt intresse för skriftstpråk. Men det står också att barnen ska utveckla förståelse för skriftspråkets symboler och sin förmåga att använda matematiska begrepp.

Hur kommer man att kunna mäta om förskolorna uppnår målen?

– Det ska finnas kunskap om varje barns utveckling och lärande på förskolan, men det är verksamheten som ska utvärderas – inte barnen. I utvärderingen ska det finnas ett tydligt barnperspektiv där barnen ska vara med och påverka, fortsätter Eva Röyter.