Om kompisar – Tema förskola och skola

Kompisar är viktiga

Kompisar ger möjligheter. Hos kompisen lär man sig att somna utan att föräldrarna finns där. Med kompisens familj kan man få pröva på att klara av att göra saker på egen hand, till exempel följa med till en obekant miljö. I tonåren, när föräldrarna hålls på avstånd, behövs kompisen som förstår. Är det mycket konflikter med de egna föräldrarna, kan det finnas föräldrar bland kompisarna som man har en positiv relation till.

Alla barn har inte precis samma behov av kompisar. En del vill vara med kompisar nästan jämt, medan andra för det mesta föredrar att göra det mesta för sig själva. Det ena är inte mer rätt än det andra, utan det viktiga är barnets känsla av att hon eller han är tillfreds med hur kompisrelationerna ser ut

Utan kompisar i skolan

Om ditt barn kommer hem från skolan och berättar att ingen vill leka med henne eller honom, eller berättar om känslor av att vara utanför, så lyssna på ditt barn. Finns det något som ditt barn och du kan göra för att det ska bli bättre, till exempel att du underlättar för ditt barn att ta med någon kompis hem efter en skoldag?

En tillfällig känsla av att vara utanför är inte farlig, men det är om ditt barn har samma upplevelse under en längre tid som det kan bli till ett problem. Som förälder vet man ju inte precis hur det är under skoldagen, utan man kan behöva ta en kontakt med skolan för att höra vad de som känner ditt barn där har att säga. De som ser ditt barn i skolan kan ha idéer om hur det kan bli hjälpt. På samma sätt kan en lärare göra små förändringar i skolan för att underlätta för ditt barn, om läraren får veta att barnet känner sig ensamt eller saknar kamrater i skolan.

Stöd att få kompisar

Precis som vuxna har en del barn lättare än andra att få kompisar. En del barn behöver mer vägledning än andra för att förstå andra barns behov och visa tolerans mot andra. Vissa funktionshinder kan göra att förmågan att förstå andra är lägre än hos jämnåriga. Då kan en aktivitet tillsammans med andra vara ett sätt att få kamrater. Om man till exempel rider tillsammans, tränar tennis eller är med i scouterna har man stöd i aktiviteten och är inte lika utlämnad till att enbart vara social eller bara prata med varandra.

Det kan också spela en roll hur ditt barns självkänsla har hunnit utvecklas. En god självkänsla hos både barn och vuxna brukar innebära att andra människor uppfattar personen positivt och som en som man gärna är tillsammans med. Läs mer: Under temat Må bra kan du läsa mer om du kan hjälpa ditt barn till en god självkänsla.

Mobbning

Ibland kan känslan av att aldrig få vara med eller känna sig utanför faktiskt handla om att ett barn är utsatt för mobbning. Mycket av mobbningen sker i skolan, men den kan förstås också förekomma utanför skolan. Om du misstänker att ditt barn är utsatt för mobbning och det sker i skolan, ska du kontakta ditt barns lärare eller rektorn på skolan.

Barn om kompisar, Ur BRIS stödverksamhet:

“Jag har det ganska jobbigt i skolan. Eller ja med mina klasskompisar rättare sagt. Jag har nästan alltid en känsla av att jag är utanför trots att det står fem personer bredvid mig.“ (flicka 14 år)

Läs mer på Barnperspektivet.se under Tema Förskola & Skola/Om kompisar
Rådgör, diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar på Barnperspektivet.se/Forum