Hur många vuxna per barn?


Hur många vuxna per barn?

Fråga

Finns det någon lag på hur många barn det får vara per vuxen på förskolan?

Dagisfrågan

Svar

Så här svarar Skolverket på frågan om antalet vuxna per barn på förskolan:

”Det finns ingen lag som reglerar personaltätheten på förskolan. Förskolan följer läroplanen som säger att barnen ska få den hjälp och den tillsyn de behöver. Hur många vuxna per barn som behövs för att klara av detta bestämmer kommunerna själva.”

Redaktionen