Guide: Förskolepedagogikerna

Waldorf, Montessori, ­Reggio Emilia, traditionell pedagogik … Det finns massor att välja mellan, men hur ska man veta vad som passar ens barn bäst? Vår guide hjälper en bit på vägen.

Det finns en stor variation av pedagogiska inriktningar på förskolorna. Är du osäker på vilken som passar ditt barn? Kolla vår guide här!

Innehåll – olika pedagogiker på förskolan

Reggio Emilia
Montessori
Waldorf
HBT-certifierad skola
Traditionell pedagogik
I ur och skur

LÄS OCKSÅ: Vad ska man tänka på när man väljer förskola?

Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Kvinnorörelsen i staden startade tillsammans med Loris Malaguzzi Reggio Emilia-pedagogiken efter andra världskriget som en motvikt till fascismen. Grunden är att utveckla barns alla uttrycksmöjligheter, med mottot ”ett barn har hundra språk”. Loris Malaguzzi sade: ”De ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet.”

Speciella hjälpmedel

Man använder gärna material som inte är färdiga utan får barnet att använda sin fantasi och hitta sitt eget sätt att uttrycka sig. Allt material ska finnas tillgängligt i barnens egen nivå.

Passar den som:

Reggio Emilia bejakar subjektivitet och samarbete. Pedagogen ska inte värdera hur barnet uttrycker sig utan ser sig som en medforskande. Vuxna ska inte ge svar på barnets frågor utan bara finnas med som stöd när barnet utforskar sin omgivning.

Montessori

Pedagogiken grundades av Maria Montessori, född 1870 i Italien. Maria lade märke till att barn är intresserade av att lära sig olika saker i olika åldrar och att intressefaserna oftast följer ett givet mönster. Man vill ge barnet möjlighet att lära sig saker på egen hand. Barnen är ansvariga för material de använder och att det hamnar på rätt plats när de är klara.

Speciella hjälpmedel

Man har speciella material, uppdelade i bland annat material för småbarn, språkmaterial och matematikmaterial. Det kan vara bokstäver i sandpapper eller cylinderformade träklossar som ska passas in i rätt hål. Materialet introduceras för barnen när pedagogerna anser dem mogna för det. Det finns bara ett exemplar av varje material, så att barnen lär sig samarbeta kring materialen.

Passar den som:

Montessori anser att det är viktigt att låta barn experimentera fritt och pröva sig fram, utan att vuxna står i vägen. Barn klarar mer än vad vi tror.Som förälder måste man självklart också tro på att barn inte behöver onödigt mycket service från vuxna och att de hela tiden vill lära sig saker.

Waldorf

Waldorfpedagogiken tar sin utgångspunkt i antroposofen Rudolf Steiners människosyn. Det främsta målet är elevernas fria och kreativa tänkande, och teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete ska integreras så långt som möjligt. Man tror på förskolebarnets förmåga till efterhärmning, och barnen lär sig genom att tillsammans med pedagogerna göra olika aktiviteter.

Speciella hjälpmedel

I Waldorf använder man enkla leksaker av naturmaterial, så att barnens egen fantasi kan komplettera material och utveckla leken.

Passar den som:

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – det är först när du är trygg som individ som du har goda förutsättningar för inlärning. Man strävar efter en bred, allmän människobildning utan begränsande specialiseringar. Bildning och personlig utveckling kommer alltså före det specifika lärandet.

HBT-certifierad förskola

RFSL är initiativtagare till certifieringen av förskolor ur ett hbt-perspektiv (homosexuella, bisexuella och transpersoner). För att bli certifierad måste förskolan uppfylla ett antal kriterier, där det bland annat ingår att ha en tillräcklig kunskapsnivå och att jobba för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och att ha ett respektfullt bemötande utifrån ett hbt-perspektiv.

Speciella hjälpmedel

I en hbt-förskola är det till exempel viktigt att inte dela upp leksaker i traditionella flick- och pojkleksaker eller att placera dem i olika rum. Alla barn ska ha tillgång till alla leksaker. Personalen är noga med sitt språkbruk, både när det gäller tilltal och hur de benämner saker.

Passar den som:

En hbt-certifiering handlar inte om att ”peka ut” hbt-personer som speciella eller märkvärdiga, utan om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Varför tycker vi att det är konstigt att en pojke vill ha rosa tyllkjol varje dag? Varför utgår vi ifrån att alla föräldrapar är hetersosexuella? En hbt-certifierad förskola jobbar med att möta alla personer utifrån deras förutsättningar och att aldrig låta en individ begränsas av sitt kön.

Traditionell pedagogik

Det finns inget övergripande styrdokument för vilken pedagogik som ska praktiseras i ”vanliga” förskolor. Men Skolstyrelsen har gett ut skriften Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, som baseras på skollagen, läroplanen för förskolan samt FN:s konvention för barns rättigheter. I skriften står bland annat att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.”

Speciella hjälpmedel

De allra traditionella förskolor har ett brett utbud av leksaker för olika åldrar och behov, skapande material, mys- och läshörnor, sångstunder, uteverksamhet och så vidare. Till viss del påverkas utbudet av personalens personligheter, kunskaper och inriktning. Om en förskolelärare spelar gitarr blir det kanske ofta gitarr till sångstunderna, och den som har ett specialintresse för konstnärligt skapande ägnar kansek mer tid i skaparverkstaden än andra. Många traditionella förskolor är också ”inspirerade” av andra arbetssätt; de jobbar kanske Reggio Emilia-inspirerat, utifrån sitt eget synsätt. Fråga hur de jobbar när ni besöker dem!

Passar den som:

Vill ge sitt barn en allsidig och bred start utan tidig specialinriktning.

I ur och skur

Friluftsfrämjandet står bakom I ur och skur-pedagogiken. Tanken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelsen i naturen. Man är ute så mycket det bara går, man äter, leker och sover ut. Det finns också en genusaspekt som tilltalar många – leken blir sällan uppdelad i flicklekar och pojklekar när ”leksakerna” hittas i naturen.

Speciella hjälpmedel

Bra kläder, men det krävs inga märkeskläder. Två billiga overaller är bättre än en dyr, och lånat och begagnat är också finemang.

Passar den som:

Det är såklart bra om barnet är vant vid att vara ute mycket och föräldrarna har ett intresse av det. Pedagogiken kräver lite mer av föräldrarna när det gäller sådant som packning/matsäck och kläder. Å andra sidan hävdar viss forskning att barnen blir friskare av att vara ute så mycket, och stämmer det så minskar ju också antalet VAB-dagar.

Artikeln publicerades 2011.