Vad ska man göra om ens barn blir kränkt i förskolan? Om barnet upplever det som en kränkning är det en kränkning, säger Frida Warg på Friends och berättar om fyra viktiga punkter.

Hej, Frida Warg, metodutvecklare och utbildare på antimobbningsorganisationen Friends! Vad är en kränkning när det handlar om små barn?

– Om barnet verkar uppleva det som en kränkning, är det en kränkning. Men samtidigt måste man kunna se skillnaden mellan konflikter som är nödvändiga för att lära sig att bli människa och vad som faktiskt är kränkningar. Små barn hamnar ju i konflikter hela tiden, och man kan inte tolka det som en kränkning varje gång två 1-åringar slåss om en spade. Personalen i för­skolan har en viktig uppgift i att finnas nära, tolka och stötta barnen i deras kontakt med varandra.

Vad ska man göra om ens barn blir kränkt i förskolan?

– Man kan dela upp det i fyra ­punkter:

 1. Ta frågan på allvar
  I förskolan råder enligt lag nolltolerans mot kränkningar, diskriminering och trakasserier. Det är viktigt att inte sopa frågan under mattan om du får veta att något har inträffat. Bekräfta för ditt barn att hen har rätt att vara trygg i förskolan.
 2. Prata med personalen/förskole­chefen
  Om inte personalen vet vad som har inträffat: Berätta. Förskolan är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder. Be om ett möte, i förekommande fall även med inblandade barns föräldrar. Fokusera på att hitta lösningar snarare än att leta fel och skuldbelägga. Ta tillsammans fram åtgärdsförslag på vad ni ska göra hemma och vad personalen ska göra på förskolan. Bestäm tid för ett uppföljande möte där ni utvärderar hur det har gått.
 3. Prata med huvudmannen
  Är du inte nöjd med hur förskolan hanterar frågan, eller om kränkningarna fortsätter, ta kontakt med förskolans huvudman (kommunen om förskolan är kommunal, ägaren om den är fristående).
 4. Anmäl
  Om förskolan inte gör tillräckligt för att förhindra kränkningarna kan du anmäla till Barn- och elevombudet (BEO) hos Skolinspektionen. Om det gäller diskriminering/trakasserier kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan också kontakta BEO eller DO för råd.

Här kan du få stöd och hjälp om ditt barn utsätts för mobbning

Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen: 08-586 080 00.

Diskrimineringsombudsmannen (DO): 08-120 20 700.

Friends: 08-545 519 90.

Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50.

Läs också: Kan små barn mobba varandra?

Artikeln publicerades i februari 2017.