Föräldraledig och ha barn i förskolan – är det okej?

Är det bäst för storasyskonet att gå kvar i förskolan när bebisen kommer? Eller ska storasyskonet vara hemma med sitt nya syskon? Psykologen Jenny Klefbom har tips på hur man kan tänka.

Kommunen ska erbjuda förskola i minst 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga, enligt skollagen. Vissa kommuner väljer dock att ge barn till föräldralediga möjlighet till mer tid i förskolan. Föräldrars inflytande över hur timmarna ska fördelas varierar mellan olika kommuner, men också mellan olika förskolor inom samma kommun.

Men hur ska man tänka kring barnet som just har blivit storasyster eller storebror? Vilka är fördelarna med att fortsätta i förskolan så många timmar som kommunen erbjuder – alternativt att vara hemma tillsammans med det nya syskonet?

Kompisar på förskolan

Man kan resonera olika, beroende på det stora barnets ålder och personlighet. Om storasyskonet trivs bra i förskolan kan det kännas naturligt att fortsätta så. Som förälder är det också viktigt att få egna stunder tillsammans med det nyfödda barnet, menar barnpsykologen Jenny Klefbom. Men vilket behov det nyblivna storasyskonet har av förskola jämfört med att vara hemma och bekanta sig med det nya syskonet är individuellt och skiftar från barn till barn.

– Det beror också på om barnet är 2 år eller 5 år när det får ett småsyskon, säger Jenny Klefbom, och syftar på att kompiskontakter på förskolan kan ha blivit viktigare för det lite äldre barnet.

Å andra sidan kanske 2-åringen som är hemma gör ständiga bus så att man ideligen måste avbryta bebisens matstunder. Eller så kanske den nya lilla familjemedlemmen har kolik och skriker konstant.

– Det finns ingen anledning att ha båda barnen hemma om man går på knäna, då är det bättre även för det 2-åriga storasyskonet att komma till förskolan och träffa kompisar och glada pedagoger. Man får försöka se till allas bästa, säger Jenny Klefbom.

Missar barnet något på förskolan?

Oavsett ålder är det viktigt att lyssna på och försöka läsa av sitt barn. Att det vill vara hemma med föräldern och bebisen ena veckan behöver inte betyda att det är det som gäller nästa vecka. Att vara hemma då och då kommer sannolikt inte leda till att barnet aldrig vill gå tillbaka till förskolan.

Vill man som förälder ha storasyskonet hemma mycket kanske det ändå finns en oro för att det inte ska få nog med stimulans eller missa något på förskolan. Eller att barnet skulle bli utstött ur kompisgemenskapen för att det inte är på förskolan varje dag.

Den oron är obefogad, menar Jenny Klefbom.

– Självklart är det viktigt för en 3- eller 4-åring att komma ut och röra på sig, men är man själv sådan att man gillar att komma ut en sväng varje dag så räcker det gott, säger hon.

Barn som inte vill gå till förskolan

Men hur gör man om man vill lämna storasyskonet på förskolan men det gång på gång säger att det inte vill gå dit, eller om man märker av en allmän oro?

Ja, då är det bättre att låta barnet vara hemma en tid, någon eller några veckor, menar Jenny Klefbom. Det som då brukar hända är att barnet upptäcker att det kanske inte är så roligt eller mysigt hemma med bebisen, och då brukar det ofta börja längta tillbaka till förskolan. Men det är förstås viktigt att man som förälder i så fall inte slår knut på sig själv för att hela tiden sysselsätta det äldre barnet.

– Kanske behövde storasyskonet bara få stilla sin nyfikenhet över hur dagarna hemma med bebisen ser ut. Många gånger kan det snarare vara så än att det handlar om svartsjuka, säger Jenny Klefbom. Får barnet själv komma på att det vill tillbaka till förskolan har man fått en mer gynnsam start.

Svårt att bestämma innan bebisen kommit

Den första tiden med bebisen är viktig för föräldrarna – men även för storasyskonet, som ju också ska lära känna den nya familjemedlemmen.

– Syskonrelationen börjar byggas redan från start, så det kan vara en god idé att låta det äldre barnet vara hemma de första dagarna. Men om barnet uttrycker att det gärna vill gå till förskolan kan det självklart göra det, säger Jenny Klefbom.

Att bestämma sig innan bebisen har kommit kan ibland vara svårt. Man vet ju trots allt inte i förväg hur det kommer fungera.

– Jag tycker att man måste se till verkligheten; om man till exempel har en bebis med svår kolik orkar man kanske inte ha ett storasyskon hemma. Men jag tycker också att man ska fundera igenom varför man gör som man gör: styrs man av förskolans eller samhällets normer, eller är det ens egna fasta övertygelse, och så vidare, säger Jenny Klefbom.

3 tips från förskolläraren

Så här tänker förskolläraren Eleonore Sjöblom om fördelar och nackdelar med förskola för den som blivit storasyskon. Elonore arbetar på Nybyggets förskola i Bålsta.

 

1 ”Att ha flexibla tider i förskolan brukar gå bra, men det kan vara en fördel om det inte blir alltför hattigt. Många planerade och styrda aktiviteter i den pedagogiska verksamheten är förlagda till förmiddagstid, men det kan variera.”

 

2 ”Generellt kan man säga att äldre barn har större behov av stimulans, lärande och social samvaro. Har man frågor eller funderingar ska man inte tveka att ta upp dessa med personalen och försöka ha en god dialog kring barnet.”

 

3 ”Förskolan ska vara en rolig, stimulerande och lärorik plats och man vet att en bra förskola lägger en god grund för lärande högre upp i åldrarna. Men man får inte glömma att barnen trots allt måste samsas om uppmärksamheten, tiden och sakerna och knyta an till flera olika vuxna varje dag. Det kan aldrig ersätta de nära relationer man får inom en familj. Jag tror att det räcker gott och väl med deltid, kortare eller färre dagar för att fylla barnets behov. ”

Artikeln publicerades i mars 2017.