Förskola kan skydda mot allergi

Tidig förskolestart skyddar mot allergi, enligt forskning.

Barn som går i förskola blir sjuka oftare än barn som är hemma. Men förskolebarnen är bättre skyddade mot sådant som astma, eksem och barndiabetes.

Danska och svenska forskare har nyligen undersökt förekomsten av eksem hos mer än 24 000 danska barn.
Att vara i förskola har en skyddande effekt mot böjveckseksem, visade det sig. Barn som har fler än tre syskon och husdjur hemma får också en skyddande effekt.

– Däremot verkar varje luftvägsinfektion före sex månaders ålder vara förenad med en liten ökad risk, säger Bengt Björkstén, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Ibland talas det om ”hygienhypotesen” som en tänkbar och trolig förklaring till att allergisjukdomarna har ökat så kraftigt i västvärlden. Med det menar man att vår nogranna hygien inte bara har drabbat sjukdomsframkallande bakterier, utan även snälla bakterier som vi behöver i våra tarmar för att må bra.

En engelsk studie har visat att risken för alllergi ökar när man tvättar händerna ofta, berättar Agnes Wold, forskare vid avdelningen för klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet:

– Visserligen är det fråga om en ytterst liten riskökning, men barn som tvättas flera gånger om dagen i ansikte och händer får mer allergi än de vars föräldrar inte är så noga, säger hon.

Källa: DN